Skouskedule / 

Show Schedule 

Publikasies / Publications 

Racing Pigeon Manual

Rules of the SAFPA

Reëls van die SASV

Constitution of the SAFPA

Grondwet van die SASV

Januarie / January

Beoordelaarslys

Judges List

April

Februarie / February

Maart / March

November

Julie / July

Mei / May

Augustus / August

Junie / June

September

Oktober / October

Desember / December

Februarie / February

Januarie / January

Desember / December

November

September

Augustus / August

Oktober / October

Junie / June

Mei / May

April

Maart / March

Julie / July

Januarie / January

Februarie / February

April

Maart / March