Welcome to the South African Fancy Pigeon Association

For the love and care of Fancy Pigeons

INTRODUCTION

Founded in Cape Town on the 13 April 1943, the South African Fancy Pigeon Association has grown into a large organisation which today consists of 10 different areas and 20 specialists clubs reaching to all the corners of South Africa and has a diverse history of over 74 years.

The sport of Fancy Pigeons is a peaceful and enjoyable culture which encourages fellowship and a passion for any member of society, and has become a family sport throughout South Africa.

Welkom by die Suid - Afrikaanse Sierduif Vereniging

Vir die liefde en versorging van Sierduiwe

INLEIDING

Die Suid-Afrikaanse Sierduif Vereniging, wat op 13 April 1943 in Kaapstad gestig is, het gegroei tot 'n groot organisasie wat vandag bestaan uit 10 verskillende gebiede en 20 spesialiteitsklubs wat al die hoeke van Suid-Afrika bereik en 'n uiteenlopende geskiedenis van meer as 74 jaar het.

Die sport van Sierduiwe is 'n vreedsame en genotvolle kultuur wat gemeenskap en passie vir enige lid van die samelewing aanmoedig en 'n familiesport in Suid-Afrika geword het.

Hoe om aan te sluit / How to join

Laai en voltooi die volgende aansoekvorm op die onderstaande skakel / Download and complete the following application form clicking on the link below

Sodra die vorm voltooi is, stuur dit na ons Ringmeester / Once the form has been completed send it to our Ring Master

Aansluitings-/ Ringbestel vorm

Application-/ Ringorder form